Skip to content
Posneto

12 januar 2009, 22:35 - 22:43

Izvrševanje načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (kratka predstavitev)

Plenary