Skip to content

Varna preskrba z energijo in energetska učinkovitost: občutljivo ravnovesje

Datum prireditve: 04/07/2014

Možnosti prenosa

Evropska poslanca in povabljena udeleženca se strinjajo, da si je treba prizadevati za energetsko učinkovitost, a na področju prihodnosti ogljika, plina iz skrilavca in obnovljivih virov si niso bili enotni.