Skip to content

Opolnomočenje žensk: izziv za sodobno Evropo

Datum prireditve: 08/03/2017

Možnosti prenosa

Enakost spolov: ali gre za delitev dela doma ali v službi, politiki ali v šoli, veliko je še treba postoriti, po mnenju evropskih poslank Constance Le Grip in Anna Hedh, članic Odbora za pravice žensk in enakost spolov.