Skip to content

Skupna prizadevanja: pot do evropskih ambicioznih podnebnih ciljev

Datum prireditve: 13/06/2017

Možnosti prenosa

Evropska unija si je zastavila ambiciozne cilje pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Evropski zakonodajalci so zatopljeni v največji okvir podnebne politike EU - uredbo o skupnih prizadevanjih. Zakonodaja pokriva okoli 60 % vseh toplogrednih izpustov v EU.