Skip to content

Dočasné pozastavenie platnosti pravidiel EÚ o prideľovaní letiskových prevádzkových intervalov

Datum prireditve: 06/04/2020

Možnosti prenosa:

Dopyt po letiskových prevádzkových intervaloch v leteckej doprave ďaleko prevyšuje ich ponuku. Preto si leteckí dopravcovia pridelené prevádzkové intervaly úzkostlivo strážia. V období krízy môžu pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov problémy v tomto odvetví ešte znásobiť. Témou tohto podcastu je rozhodnutie EÚ dočasne pozastaviť svoje pravidlá o prideľovaní letiskových prevádzkových intervalov v reakcii na krízu vyvolanú šírením ochorenia COVID-19. Takisto sa v ňom objasňujú dôvody, pre ktoré bolo prijatie tohto opatrenia potrebné v záujme ochrany podnikov a životného prostredia.