Skip to content
Posneto

16 december 2008, 22:47 - 23:23

Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (razprava)

Plenary