Skip to content
Posneto

15 maj 2020, 13:30 - 14:30

David SASSOLI, President of the European Parliament, on “the Multiannual Financial Framework (MFF)

Drugi dogodki