Skip to content

Kazenske sankcije za nove droge

Datum prireditve: 23/10/2017

Možnosti prenosa

Evropski parlament želi kriminalizirati nove psihoaktivne snovi. Sistem zgodnjega opozarjanja bo omogočil hitrejšo oceno in prepoved snovi, ki bi lahko bile škodljive.