Skip to content
Posneto

09 marec 2009, 22:47 - 22:54

Poročila Komisije o konkurenčni politiki za leti 2006 in 2007 (kratka predstavitev)

Plenary