Skip to content
Posneto

03 december 2008, 22:56 - 23:29

Boj proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti (skupni sistem DDV) - Boj proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti - Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na

Plenarno zasedanje