Skip to content

Akcija za CO2!

Datum prireditve: 26/11/2015

Možnosti prenosa

Kako se različne oblike prevoza razvrščajo v medsebojni primerjavi v boju proti ogljikovim izpustom?