Skip to content

Odpravljanje razlik v plači med ženskami in moškimi

Datum prireditve: 03/03/2020

Možnosti prenosa

Evropski parlament predlaga ukrepe za odpravo razlik v plači med spoloma za bolj uspešno in enakopravno družbo