Skip to content

Odpravljanje neenakosti med spoloma v Evropi

Datum prireditve: 06/02/2017

Možnosti prenosa

EU je šele na pol poti, da doseže enakost med spoloma. Napredek je počasen, z le manjšimi izboljšavami v zadnjem desetletju. Evropski poslanci si prizadevajo za nabor ukrepov, da bi se razlike med spoloma vendarle odpravile.