Skip to content

Učinkovitejša poraba energije v stavbah

Datum prireditve: 04/04/2018

Možnosti prenosa

Evropski parlament je za države članice zastavil nove cilje, da bi v EU imeli bolj energetsko učinkovite stavbe. Države med drugim spodbuja, da posnemajo pionirske primere nizkoenergijskih hiš, ki jih preizkušajo v Nemčiji in na Danskem.