Konferensen om Europas framtid

Opis

Konferensen om Europas framtid är en debattserie där människor från hela EU kan dela med sig av sina idéer och bidra till att forma vår gemensamma framtid. Konferensen är den första i sitt slag: En stor alleuropeisk övning i demokrati som skapar ett offentligt rum för en inkluderande och öppen debatt, där medborgare fritt samtalar om en rad viktiga frågor och utmaningar. Målet är att ge européerna mer att säga till om, både när det gäller vad EU gör och hur väl EU fungerar för dem till vardags.