Skip to content

Akcija: Ali bi morala prihodnja Komisija izboljšati regulacijo finančnih trgov?

Datum prireditve: 07/07/2009

Možnosti prenosa

Nigel Farage in Pervenche Berès imata zelo različen pogled na to, kako naj ali sme Evropska unija posredovati na področjih, kot je regulacija finančnih trgov, bank, tveganih investicijskih skladov in drugega. Njuna nasprotna vidika sta poskrbela za živahn