Skip to content

Velik zalogaj za evropske poslance

Datum prireditve: 30/06/2009

Možnosti prenosa

Novi člani Evropskega parlamenta morajo izbrati svojo politično skupino in svojega predsednika, se porazdeliti v delovne skupine in začeti z reševanjem krize.