Skip to content

Podnebno nevtralna Evropa do leta 2050

Datum prireditve: 22/09/2020

Možnosti prenosa

Parlament želi skrbno oblikovan načrt, da bi dosegli podnebno nevtralnosti do leta 2050 in zmanjšali toplogredne pline za 60 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, kar je 5 % več od predloga Komisije. To je cilj podnebnega zakona.