Skip to content

7 dni: Parlament je pripravljen na spopad zaradi proračuna EU

Datum prireditve: 18/01/2013

Možnosti prenosa

Predsedujoči EPP Joseph Daul komentira vroče teme na začetku 2013, od proračuna EU do Malija, Ingeborg Gräßle pa govori o goljufijah, OLAF-u in plačah evropskih uradnikov.