Skip to content

360°: Prihodnost regionalne politike EU

Datum prireditve: 26/03/2012

Možnosti prenosa

Jan Olbrycht (EPP, Poljska) in Marta Andreasen (EFD, Združeno kraljestvo) razlagata delovanje strukturnih skladov in govorita o tem, kakšna bo prihodnost financiranja po letu 2014.