Skip to content

2 bilijona evrov za obnovo gospodarstva po covidu-19

Datum prireditve: 15/05/2020

Možnosti prenosa

Parlament je orisal svoje stališče glede ambicioznega načrta za oživitev po koronavirusu za ponovni zagon gospodarstva v EU. Poslanci hočejo, da so v središču novega dolgoročnega proračuna in gospodarskega okrevanja državljani, okolje in digitalizacija.