Skip to content

Rakovina súvisiaca so zamestnaním: EP upravuje pravidlá

Dátum udalosti: 24/10/2017

Možnosti preberania

Aktuálne platné pravidlá, ktoré upravujú limity karcinogénnych látok a mutagénov na pracovisku, majú viac než 10 rokov. Parlament chce lepšie chrániť zamestnancov, preto navrhuje úpravu pravidiel tak, aby tam patrilo viac rakovinotvorných chemických látok. Tiež navrhuje prísnejšie limity niektorých látok a trvá na tom, aby boli zamestnanci pod dlhodobým lekárskym dohľadom.

Správa súborov cookies na webovej stránke Európskeho parlamentu

Táto stránka používa metaúdaje (cookies). Súhlasom s metaúdajmi (cookies) môžete využiť optimálnu navigáciu

Viac