Skip to main content

Príprava zasadnutia Európskej rady (19. a 20. marca 2009) - Plán hospodárskej obnovy Európy - Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov - Politika súdržnosti: investície do reálnej ekonomiky (rozprava)

Podrobnosti

Dátum udalosti11. 3. 2009