Svedectvá voličov

Dátum udalosti: 15/05/2018

Možnosti preberania

Mladá volička vysvetľuje, prečo sa zúčastní volieb do Európskeho parlamentu v máji 2019