Mozaika z plenárnych zasadnutí roku 2013: Ako vzdorovala EÚ najväčším výzvam?