Skip to main content

Akými právomocami disponuje EÚ?

Description

Členské krajiny udelili Európskej únii mnoho právomocí a kompetencií. V iných oblastiach koná EÚ spoločne s krajinami.

Related media