Akými právomocami disponuje EÚ?

Opis

Členské krajiny udelili Európskej únii mnoho právomocí a kompetencií. V iných oblastiach koná EÚ spoločne s krajinami.

Related media