Vysvetlenie aktualizovaného systému obchodovania s emisiami