Skip to main content

Prvý pár programu Erasmus

Description

Pascal z Francúzska strávil v osemdesiatych rokoch rok v Írsku ako účastník jedného z úplne prvých študentských výmenných pobytov programu Erasmus. Táto príležitosť ovplyvnila jeho život: zažil inú krajinu a kultúru, rozšíril si svoje štúdium a dokonca stretol svoju budúcu manželku!

Related media