Skip to main content

Daňová spravodlivosť: znížiť zaťaženie MSP a občanov

Description

Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia navrhuje kľúčové reformy a žiada o predĺženie mandátu výboru, aby mali poslanci čas na vyšetrenie možno aj dôležitých dokumentov.