Zásadné body plenárneho zasadnutia: maďarský zákon proti komunite LGBTIQ, zlepšovanie prepojenosti a silnejšie postavenie EMA