Skip to main content

Strímovanie bez hraníc: nové pravidlá pre online obsah

Description

Hoci hraničné kontroly pokladajú mnohí Európania za príznak minulosti, teraz sa otvára otázka hraníc internetu. Európsky parlament schválil novú legislatívnu úpravu, ktorá spotrebiteľom umožňuje prenos predplateného digitálneho obsahu do ktorejkoľvek krajiny EÚ.

Related media