Skip to main content

Smernica o energetickej efektívnosti: „Musíme byť ambicióznejší.“

Description

Parlament aktualizuje pravidlá týkajúce sa energetickej efektívnosti v snahe zaručiť, aby EÚ splnila svoj cieľ nulových čistých emisií skleníkových plynov do roku 2050. Nová smernica o energetickej efektívnosti sa zameriava na odvetvia s vysokou spotrebou energie, ako je ťažký priemysel a dátové centrá. Ďalej chce miestne orgány podporovať v tom, aby šli príkladom a zabezpečili riadnu izoláciu verejných budov, ako sú školy a nemocnice. Nedávny projekt slovinského hlavného mesta Ľubľany môže slúžiť ako príklad.