RoboLaw: regulácia robotiky

Opis

Aké práva by mali mať roboty? Polo Sant'Anna Valdera patrí k popredným výskumným centrám robotiky. Vďaka napredovaniu technológií pokladajú zamestnanci otázku za čoraz dôležitejšiu. Inovácie nastoľujú nové právne aj etické otázky. Európsky parlament chce tieto otázky riešiť, aby mohla robotika ďalej prekvitať aj v roku 2017.