Skip to main content

Reportér: Vojna a násilnosti k Konžskej demokratickej republike

Description

Konžská domobrana využíva znásilnenie žien ako vojnovú zbraň. EÚ poskytuje regiónu humanitárnu pomoc, preto sa takisto zaujíma o to, ako zastaviť tieto praktiky.