Skip to main content

Prechádzanie zneužívaniu detí online a ochrana osobných údajov

Description

Európsky parlament sa zameral na boj proti online sexuálnemu zneužívaniu detí. Využiť sa na to majú technológie, ktorými sa obsah zoskenuje a odstráni. Ako sa to však zosúladí s pravidlami EÚ na ochranu osobných údajov? Odpoveď ponúka autorka parlamentnej správy Birgit Sippel.