Zásadné body plenárneho zasadnutia: znižovanie emisií CO2, zásady právneho štátu a nezamestnanosť mladých ľudí