Skip to main content

O riadení európskych hraníc

Description

Poslanci EP diskutujú o návrhu Komisie, v ktorom chce nahradiť Frontex novým systémom pohraničnej a pobrežnej stráže, aby sa obnovila dôvera k Schengenu.