Skip to main content

O regulácii zdravotníckych pomôcok v Európe

Description

K nedávnym škandálom týkajúcim sa zdravotníckych pomôcok patrí aj rozhodnutie francúzskeho výrobcu prsných implantátov spoločnosť PIP použiť do svojich výrobkov nebezpečné gély. Európsky parlament požaduje sprísnenie dohľadu nad sektorom. Nová legislatíva presadzuje prísnejšiu reguláciu a podporuje inovácie. Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro umožňujú lepšiu liečbu, a tak prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu občanov EÚ.

Podrobnosti

Dátum udalosti4. 4. 2017
Reference:D001ESN170328INT