Vysvetlenie mechanizmu podmienenosti právnym štátom