Ako pôsobia dezinformácie Ep2: Vytváranie rozporov – 9:16 EE24