Skip to main content

Pomoc pri návrate na trh práce

Description

Ako má Európa čeliť dlhodobej nezamestnanosti? Parlament volá po celoeurópskych riešeniach pri dlhodobej pracovnej neschopnosti v dôsledku ochorení.