Skip to main content

Financovanie rozpočtu EÚ: „prinavrátiť sociálnu a fiškálnu spravodlivosť “

Description

Parlament chce, aby bol rozpočet EÚ menej závislý od národných príspevkov. Nové takzvané „vlastné zdroje“ sú základný prostriedok, akým by mohla EÚ financovať kľúčové programy, napríklad pán obnovy „NextGenerationEU“.