Skip to main content

O predsedovi Európskej rady

Description

Predseda zodpovedá za plnenie programu Európskej rady, keď je zárukou kontinuity napriek rotujúcemu predsedníctvu. Usiluje sa o konsenzus a zastupuje Úniu na medzinárodnej scéne.

Podrobnosti

Dátum udalosti14. 7. 2016
Reference:V0030102