Skip to main content

Európsky priehľadný register

Description

Priehľadný register je online databáza so zoznamom skupín a organizácií, ktoré sa snažia ovplyvniť vypracovanie alebo implementáciu politiky a legislatívy EÚ. Má ukázať, aké záujmy sú zastúpené na úrovni EÚ a v koho mene, aj finančné a ľudské zdroje vyčlenené na tieto činnosti.

Podrobnosti

Dátum udalosti20. 7. 2022
Reference:B01ICFNEXT220720TR