EÚ vo svete a hospodárstvo: občania presadzujú svoje stanoviská