Hospodárstvo, pracovné miesta, digitalizácia, mládež: občania predkladali odporúčania v Dubline