Skip to main content

Plenárne zasadnutie Konferencie prijíma návrhy ohľadom budúcnosti EÚ

Description

Na základe odporúčaní občanov Európy sa pripravilo 325 návrhov. Týkajú sa oblastí ako zdravotníctvo, hospodárstvo, migrácia, zmena klímy a spôsoby posilnenia demokracie. Nápady budú predstaviteľom inštitúcií EÚ prednesené 9. mája. Na zasadnutí v Štrasburgu občania, poslanci vnútroštátnych parlamentov aj poslanci Európskeho parlamentu, komisári, zástupcovia vlád a iné zainteresované strany podporili návrhy týkajúce sa EÚ zajtrajška.