Plenárne zasadnutie Konferencie prijíma návrhy ohľadom budúcnosti EÚ