Skip to main content

Konferencia o budúcnosti Európy: napíšte svoju budúcnosť

Description

Konferencia o budúcnosti Európy sa blíži! Podpisom spoločného vyhlásenia predsedu Sassoliho s Komisiou a Radou položil Európsky parlament základný kameň konferencie. Keď sa Konferencia tohto roku začne, bude šancou pre všetkých Európanov, aby sa vyjadrili k tomu, ako EÚ funguje a aké by mali byť jej priority!

Related media