Cyklické hospodárstvo alebo ako si nezamoriť okolie skládkami

Opis

Ak vám chlieb doma zoschne, hodíte ho do koša. Kam potom putuje? V lineárnom modeli hospodárstva priamo na skládku, čo je obrovská plocha s nahromadeným odpadom. Európsky parlament presadzuje prechod k cyklickému modelu hospodárstva. Vtedy sa suroviny opätovne využívajú. Napríklad spoločnosť Jaw Brew vyrába z chleba pivo. Lepšie nakladanie s odpadom a vyššia produktivita zdrojov sú prospešné pre hospodárstvo aj životné prostredie.