Skip to main content
Coming soon

Po straníckej linke: politické skupiny

Description

Ak si niekam pozvete 751 ľudí, musíte si vymyslieť vhodný spôsob organizácie. Prípadne to môžete urobiť ako Európsky parlament a rozčleniť zostavu na sedem skupín! 751 poslancov Parlamentu sa delí do skupín, ktoré ideovo pokrývajú celé politické spektrum Európskej únie. Krátke animované video vysvetľuje, ako vznikajú politické skupiny a čo v nich poslanci robia.